พระราชวังต้องห้าม สิ่งงดงามของประเทศจีน

พระราชวังต้องห้าม เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และงดงาม ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พระราชวังต้องห้าม หรือ Forbidden City หรือ Zǐjìn Chéng ภาษาจีนแปลว่า เมืองต้องห้ามสีม่วง พระราชวังเก่าแก่และมรดกโลกทางวัฒนธรรมปัจจุบันตั้งอยู่ที่ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

พระราชวังแห่งนี้พบว่าก่อสร้างในช่วงสมัยราชวงศ์หมิง ถึง ราชวงศ์ชิง สันนิฐานว่าเป็นที่ประทับของจักรพรรดิในราชวงศ์จีนในยุคนั้น ปัจจุบันพระราชวังต้องห้ามกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นรูปแบบของการก่อสร้างที่น่าทึ้งของมนุษย์ในสมัยนั้น

ในสมัยอดีตพระราชวังต้องห้ามมีชื่อตรงตัวว่าเป็นสถานที่ห้ามให้ประชาชนเข้าโดดเด็ดขาด ภายในครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคาร 800 หลัง ห้อง 9,999 ห้อง (ตามความเชื่อเลข 9 ของชาวจีน) ทั้งยังประกอบด้วยพระที่นั่ง, ลานกว้าง, สวนดอกไม้

ในอดีตเชื่อว่าเป็นที่ประทับของจักรพรรดิและเหล่าราชวงศ์ ขุนนาง นางสนม และขันที และเชื่อกันว่าใครที่ถวายตัวเข้ารับใช้ในพระราชวังต้องห้ามจะต้องอาศัยอยู่ในพระราชวังไปจนตาย พระราชวังต้องห้ามกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของประเทศจีน

พระราชวังต้องห้าม

พระราชวังต้องห้าม

การก่อสร้างพระราชวังต้องห้ามมีการออกแบบและการใช้วัสดุก่อสร้างที่คงความแข็งแรงและสามารถทนต่อสภาวะอากาศได้หลายปี ซึ่งการก่อสร้างต้องใช้ช่างฝีมือมากถึง 100,000 คนและคนงานกว่า 1 ล้านคน

พระราชวังประกอบด้วยไม้หนามมู่ เป็นไม้ที่คงทนแข็งแรงมากสามารถรับน้ำหนักได้หลายตัน ไม้หนามมู่นั้นถูกตัดและขนส่งมาจากมณฑลซื่อชวน กว่างตง และยูนาน รวมถึงการค้นอิฐ และไม้ซุงหลายตัน

ซึ่งการก่อสร้างและการต่อเติมนั้นมีความละเอียดและวิจิตรอย่างมาก และสิ่งหนึ่งที่ทำให้นักโบราณคดีทึ่งในการสร้างในสมัยนั้นคือ พระราชวังต้องห้ามนั้นสามารถทนต่อแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ 10 ได้อย่างเหลือเชื่อบอกถึงความสามารถและการคำนวณของคนในสมัยนั้น