พระราชวังต้องห้าม สิ่งงดงามของประเทศจีน

พระราชวังต้องห้าม เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และงดงาม ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พระราชวังต้องห้าม หรือ Forbidden City หรือ Zǐjìn Chéng ภาษาจีนแปลว่า เมืองต้องห้ามสีม่วง พระราชวังเก่าแก่และมรดกโลกทางวัฒนธรรมปัจจุบันตั้งอยู่ที่ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

พระราชวังแห่งนี้พบว่าก่อสร้างในช่วงสมัยราชวงศ์หมิง ถึง ราชวงศ์ชิง สันนิฐานว่าเป็นที่ประทับของจักรพรรดิในราชวงศ์จีนในยุคนั้น ปัจจุบันพระราชวังต้องห้ามกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นรูปแบบของการก่อสร้างที่น่าทึ้งของมนุษย์ในสมัยนั้น

ในสมัยอดีตพระราชวังต้องห้ามมีชื่อตรงตัวว่าเป็นสถานที่ห้ามให้ประชาชนเข้าโดดเด็ดขาด ภายในครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคาร 800 หลัง ห้อง 9,999 ห้อง (ตามความเชื่อเลข 9 ของชาวจีน) ทั้งยังประกอบด้วยพระที่นั่ง, ลานกว้าง, สวนดอกไม้

ในอดีตเชื่อว่าเป็นที่ประทับของจักรพรรดิและเหล่าราชวงศ์ ขุนนาง นางสนม และขันที และเชื่อกันว่าใครที่ถวายตัวเข้ารับใช้ในพระราชวังต้องห้ามจะต้องอาศัยอยู่ในพระราชวังไปจนตาย พระราชวังต้องห้ามกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของประเทศจีน

พระราชวังต้องห้าม

พระราชวังต้องห้าม

การก่อสร้างพระราชวังต้องห้ามมีการออกแบบและการใช้วัสดุก่อสร้างที่คงความแข็งแรงและสามารถทนต่อสภาวะอากาศได้หลายปี ซึ่งการก่อสร้างต้องใช้ช่างฝีมือมากถึง 100,000 คนและคนงานกว่า 1 ล้านคน

พระราชวังประกอบด้วยไม้หนามมู่ เป็นไม้ที่คงทนแข็งแรงมากสามารถรับน้ำหนักได้หลายตัน ไม้หนามมู่นั้นถูกตัดและขนส่งมาจากมณฑลซื่อชวน กว่างตง และยูนาน รวมถึงการค้นอิฐ และไม้ซุงหลายตัน

ซึ่งการก่อสร้างและการต่อเติมนั้นมีความละเอียดและวิจิตรอย่างมาก และสิ่งหนึ่งที่ทำให้นักโบราณคดีทึ่งในการสร้างในสมัยนั้นคือ พระราชวังต้องห้ามนั้นสามารถทนต่อแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ 10 ได้อย่างเหลือเชื่อบอกถึงความสามารถและการคำนวณของคนในสมัยนั้น

นครวัด สุดยอดสถาปัตยกรรมโบราณ

นครวัด หรือ ปราสาทนครวัด เป็นสถานที่เก่าแก่ที่มีอายุมายาวนานกว่าพันปีแล้ว นครวัดถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากและเป็นโบราณสถานที่ควรค่าแก่การรักษาไว้

นครวัดตั้งอยู่ที่ เมืองพระนคร จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ปราสาทที่ออกแบบอย่างสวยงามตั้งเป็นจุดเด่นและเป็นสถานที่ทางศาสนาที่สวยงาม นักโบราณนคดีพบว่า นครวัดเริ่มก่อสร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ได้มีการสร้างปราสาทหินแห่งหนึ่งในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12

ซึ่งในการสร้างนั้นจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ทางศาสนา ซึ่งก็เป็นสถานที่ทางศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ยังคงสภาพมาได้จนถึงปัจจุบัน

ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 พระองค์ได้มีการบูชาแด่พระวิษณุ จึงได้สั่งให้มีการสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้เป็นที่บูชา สักการะ แก่ชาวเมือง

นครวัด

นครวัด

นครวัดเริ่มสร้างในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 โดยใช้เนื้อที่ในการสร้างกว่า 820,000 ตารางเมตรเพื่อสร้างตัวปราสาทโดยการออกแบบและการสร้างนับว่ามีความละเอียดและวิวัฒนาการได้ดีเยี่ยมในยุคนั้น

ภายในประกอบด้วยตัวปราสาททรงสูง 60 เมตร กว้าง 80 เมตร ประกอบด้วยยอดปราสาท 5 ยอด และล้อมรอบด้วยกำแพงยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตรล้อมรอบส่วนของปราสาทและมีคูน้ำล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งของกำแพงปราสาท

การก่อสร้างต้องใช้คนงานมากกว่า 5,000 คน รวมถึงการใช้ช้างลากกว่า 30,000 เชือก และใช้ก้อนหินในการก่อสร้างทั้งหมด 10 ล้านก้อน การก่อสร้างใช้เวลานานกว่า 40 ปี

นครวัดจึงแล้วเสร็จ เมื่อสร้างเสร็จตามความเชื่อนั้นปราสาทนครวัดเชื่อว่าเป็นส่วนของสวรรค์ ภายในมีงานแกะสลักต่างๆที่งดงามและงานแกะสลักพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และงานสลักของวรรณคดีเก่าแก่เรื่อง รามเกียรติ์

วัดพระแก้ว ประติมากรรมที่งดงามของไทย

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือชาวไทยมักเรียกติดปากว่า วัดพระแก้ว เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และงดงามที่สุดของไทยวัดพระแก้วถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)

โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2325 ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมทีวัดพระแก้วถูกใช้เป็นพระบรมมหาราชวังโดยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ วัดพระแก้วนั้นถูกออกแบบและการสร้างที่คล้ายกับวัดในสมัยอยุธยา

โดยเฉพาะวัดพระศรีสรรเพชญ์ ด้วยความที่เป็นพระบรมมหาราชวังในสมัยนั้นภายในวัดพระแก้วนั้นถูกสร้างและออกแบบมาแตกต่างจากวัดอื่นๆ ซึ่งมีการถูกแบ่งออกเป็นบริเวณต่างๆ อาทิ กลุ่มพระอุโบสถ เป็นจุดที่อยู่ส่วนกลางของวัด มีกำแพงแก้วล้อมรอบและมีซุ้มประดิษฐานถึง 8 ซุ้ม ซึ่งในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต

วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว วัดที่สวยที่สุดในประเทศไทย

นอกจากประติมากรรมของพระอุโบสถและบริเวณโดยรอบของวัดที่วิจิตรงดงามมาก ภายในยังมีภาพเขียนผาพนังที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนับว่าเป็นสิ่งที่วิจิตรตระการตาที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์

นอกจากนี้ยังมี พระอัษฎามหาเจดีย์ เป็นมหาเจดีย์มีทั้งสิ้น 8 องค์ ตั้งอยู่บริเวณพระระเบียงหน้าวัด ซึ่งมหาเจดีย์ดังกล่าวสันนิฐานว่าถูกสร้างหลังจากการก่อสร้างพระมหาราชวัง คาดว่าสร้างขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 3 วัดพระแก้ว

เป็นโบราณสถานที่ยังคงความงดงามอย่างมากจนได้รับว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่งของโลก นอกจากพระแก้วมรกตแล้ว ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานเช่น พระพุทธรูป พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย, พระสัมพุทธพรรณี ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติเข้าชมจำนวนมาก

มหาพีระมิดแห่งอียิปต์ สถานที่แห่งโบราณสถาน

มหาพีระมิดแห่งอียิปต์ หรือ พีระมิดคูฟู หรือ มหาพีระมิดแห่งกีซ่า เป็นสุดยอดสิ่งก่อสร้างที่สร้างโดยฝีมือมนุษย์และยังสามารถคงอยู่ได้มายาวนานกว่า 4 พันปี พีระมิดคูฟู ถือกำเนิดขึ้นมานานกว่า 4,600 ปีแล้วสันนิฐานว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยฟาโรห์คูฟู ในช่วงยุครุ่งเรืองของอียิปต์ โดยฟาโรห์คูฟูเป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินอียิปต์ในราชวงศ์ที่ 4 ซึ่งการก่อสร้างนั้นถูกเรียกว่าเป็นสุดยอดการก่อสร้างอาคารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นและถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างโบราณที่ยังคงรูปแบบและความแข็งแรงมานานจนถึงปัจจุบัน จนได้รับการยกย่องให้เป็นเจ็ดสิ่งมหัศจรรรย์ของโลกยุคโบราณและพีระมิดคูฟูเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณแห่งเดียวที่ยังคงอยู่ในปัจจุบัน

มหาพีระมิดแห่งอียิปต์

มหาพีระมิดแห่งอียิปต์

นักโบราณคดีเชื่อว่าพีระมิดคูฟูนั้นเป็นปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นและสันนิฐานว่าพีระมิดมีความสูงประมาณ 150 เมตร

การเวลาผ่านไปนานนับพันปีพีระมิดถูกลม ฝน กัดกร่อนจนเหลือความสูง 140 เมตร รูปทรงของพีระมิดมีลักษณะเฉพาะตัวโดยการสร้างฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส และสร้างขึ้นไปโดยประกบสามเหลี่ยมทั้ง 4 ด้านแต่ละด้านเอียงบรรจบกัน

และการก่อสร้างฐานนั้นใช้หินแข็งและก่อลึกลงไปหลายเมตรเพื่อป้องกันการทรุดตัวของชั้นทราย และก่อด้วยหินสี่เหลี่ยมสันนิฐานว่ามีขนาดราว 2 – 2.5 ตัน และใช้หินราวๆ 2 ล้านก้อนในการก่อพีระมิดโดยการก่อซ้อนกันขึ้นไปในแต่ละชั้น

โดยนักโบราณคดียังเห็นพ้องว่าพีระมิดคูฟูนั้นด้านทั้ง 4 ของพีระมิดหันออกไปทางทิศต่างๆได้อย่างแม่นยำซึ่งบอกถึงความสามารถของชาวอียิปต์ในสมัยนั้นที่ประยุกต์ความรู้ทางดาราศาสตร์ แม้ว่าจะยังไม่สามารถหาความจริงว่าพีระมิดมีขั้นตอนการก่อสร้างอย่างไร