อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ แลนมาร์คของอเมริกา

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจและของขวัญแก่ชาวอเมริกันรวมถึงความโดดเด่นที่ตั้งตระหง่าอยู่เหนืออ่าว อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ตั้งอยู่ที่เกาะลิเบอร์ตี้ ในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ถูกสร้างขึ้นในปี 1874 โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเพื่อเป็นของขวัญแด่ชาวอเมริกันในการฉลองวันชาติครบรอบ 100 ปี อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าเทียบได้กับหอไอเฟล เป็นประติมากรรมที่โดดเด่นและสวยงามที่สุด

นอกจากนี้อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพยังเป็นสัญลักษณ์แทนความกล้าหาญของชาวอเมริกันที่ลุกขึ้นต่อต้านและต่อสู้กับราชอาณาจักรเพื่อได้เอกราชและประกาศอิสระภาพเป็นอเมริกันชนในที่สุด ความกล้าหาญดังกล่าวทำให้ทางฝรั่งเศสมีการระดมทุนเพื่อก่อสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมา

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ

การก่อสร้างเทพีเสรีภาพเริ่มขึ้นในปี 1865 โดยมีการประชุมหารือกันว่าจะมอบของขวัญแด่ชาวอเมริกันในฐานะความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศและการประกาศอิสรภาพของอเมริกา

โดยมีความคิดว่าจะสร้างอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที่โดดเด่น การก่อสร้างเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี 1874 ออกแบบโดย เฟรเดอริก ออกุสเต บาร์ทอลดิ ประติมากรผู้ออกแบบโดยคิดว่าจะใช้เป็นรูปปั้นของผู้หญิงสวมผ้าคลุม สวมมงกุฎ

มือข้างหนึ่งถือหนังสือและมืออีกข้างชูคบเพลิงเพื่อหมายถึงการประกาศอิสรภาพ โดยการก่อสร้างนั้นจะใช้โลหะผสมทองแดงและเหล็ก ซึ่งการก่อสร้างยังได้รับการควบคุมโดย กุสตาฟ ไอเฟล ผู้สร้างหอไอเฟลอีกด้วย

การก่อสร้างดำเนินแล้วเสร็จในปี 1885 และอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพก็เดินทางมาถึงนิวยอร์กในปี 1886 ซึ่งภายในประกอบด้วยบันไดทางขึ้นสู่ด้านบนซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กที่ทนทาน อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ตั้งโดดเด่นอยู่เหนืออ่าวนิวยอร์กถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นมากที่สุดแห่งหนึ่ง