นครวัด สุดยอดสถาปัตยกรรมโบราณ

นครวัด หรือ ปราสาทนครวัด เป็นสถานที่เก่าแก่ที่มีอายุมายาวนานกว่าพันปีแล้ว นครวัดถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากและเป็นโบราณสถานที่ควรค่าแก่การรักษาไว้

นครวัดตั้งอยู่ที่ เมืองพระนคร จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ปราสาทที่ออกแบบอย่างสวยงามตั้งเป็นจุดเด่นและเป็นสถานที่ทางศาสนาที่สวยงาม นักโบราณนคดีพบว่า นครวัดเริ่มก่อสร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ได้มีการสร้างปราสาทหินแห่งหนึ่งในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12

ซึ่งในการสร้างนั้นจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ทางศาสนา ซึ่งก็เป็นสถานที่ทางศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ยังคงสภาพมาได้จนถึงปัจจุบัน

ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 พระองค์ได้มีการบูชาแด่พระวิษณุ จึงได้สั่งให้มีการสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้เป็นที่บูชา สักการะ แก่ชาวเมือง

นครวัด

นครวัด

นครวัดเริ่มสร้างในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 โดยใช้เนื้อที่ในการสร้างกว่า 820,000 ตารางเมตรเพื่อสร้างตัวปราสาทโดยการออกแบบและการสร้างนับว่ามีความละเอียดและวิวัฒนาการได้ดีเยี่ยมในยุคนั้น

ภายในประกอบด้วยตัวปราสาททรงสูง 60 เมตร กว้าง 80 เมตร ประกอบด้วยยอดปราสาท 5 ยอด และล้อมรอบด้วยกำแพงยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตรล้อมรอบส่วนของปราสาทและมีคูน้ำล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งของกำแพงปราสาท

การก่อสร้างต้องใช้คนงานมากกว่า 5,000 คน รวมถึงการใช้ช้างลากกว่า 30,000 เชือก และใช้ก้อนหินในการก่อสร้างทั้งหมด 10 ล้านก้อน การก่อสร้างใช้เวลานานกว่า 40 ปี

นครวัดจึงแล้วเสร็จ เมื่อสร้างเสร็จตามความเชื่อนั้นปราสาทนครวัดเชื่อว่าเป็นส่วนของสวรรค์ ภายในมีงานแกะสลักต่างๆที่งดงามและงานแกะสลักพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และงานสลักของวรรณคดีเก่าแก่เรื่อง รามเกียรติ์