มหาพีระมิดแห่งอียิปต์ สถานที่แห่งโบราณสถาน

มหาพีระมิดแห่งอียิปต์ หรือ พีระมิดคูฟู หรือ มหาพีระมิดแห่งกีซ่า เป็นสุดยอดสิ่งก่อสร้างที่สร้างโดยฝีมือมนุษย์และยังสามารถคงอยู่ได้มายาวนานกว่า 4 พันปี พีระมิดคูฟู ถือกำเนิดขึ้นมานานกว่า 4,600 ปีแล้วสันนิฐานว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยฟาโรห์คูฟู ในช่วงยุครุ่งเรืองของอียิปต์ โดยฟาโรห์คูฟูเป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินอียิปต์ในราชวงศ์ที่ 4 ซึ่งการก่อสร้างนั้นถูกเรียกว่าเป็นสุดยอดการก่อสร้างอาคารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นและถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างโบราณที่ยังคงรูปแบบและความแข็งแรงมานานจนถึงปัจจุบัน จนได้รับการยกย่องให้เป็นเจ็ดสิ่งมหัศจรรรย์ของโลกยุคโบราณและพีระมิดคูฟูเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณแห่งเดียวที่ยังคงอยู่ในปัจจุบัน

มหาพีระมิดแห่งอียิปต์

มหาพีระมิดแห่งอียิปต์

นักโบราณคดีเชื่อว่าพีระมิดคูฟูนั้นเป็นปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นและสันนิฐานว่าพีระมิดมีความสูงประมาณ 150 เมตร

การเวลาผ่านไปนานนับพันปีพีระมิดถูกลม ฝน กัดกร่อนจนเหลือความสูง 140 เมตร รูปทรงของพีระมิดมีลักษณะเฉพาะตัวโดยการสร้างฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส และสร้างขึ้นไปโดยประกบสามเหลี่ยมทั้ง 4 ด้านแต่ละด้านเอียงบรรจบกัน

และการก่อสร้างฐานนั้นใช้หินแข็งและก่อลึกลงไปหลายเมตรเพื่อป้องกันการทรุดตัวของชั้นทราย และก่อด้วยหินสี่เหลี่ยมสันนิฐานว่ามีขนาดราว 2 – 2.5 ตัน และใช้หินราวๆ 2 ล้านก้อนในการก่อพีระมิดโดยการก่อซ้อนกันขึ้นไปในแต่ละชั้น

โดยนักโบราณคดียังเห็นพ้องว่าพีระมิดคูฟูนั้นด้านทั้ง 4 ของพีระมิดหันออกไปทางทิศต่างๆได้อย่างแม่นยำซึ่งบอกถึงความสามารถของชาวอียิปต์ในสมัยนั้นที่ประยุกต์ความรู้ทางดาราศาสตร์ แม้ว่าจะยังไม่สามารถหาความจริงว่าพีระมิดมีขั้นตอนการก่อสร้างอย่างไร