พระราชวังต้องห้าม สิ่งงดงามของประเทศจีน

พระราชวังต้องห้าม เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และงดงาม ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พระราชวังต้องห้าม หรือ Forbidden City หรือ Zǐjìn Chéng ภาษาจีนแปลว่า เมืองต้องห้ามสีม่วง พระราชวังเก่าแก่และมรดกโลกทางวัฒนธรรมปัจจุบันตั้งอยู่ที่ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

พระราชวังแห่งนี้พบว่าก่อสร้างในช่วงสมัยราชวงศ์หมิง ถึง ราชวงศ์ชิง สันนิฐานว่าเป็นที่ประทับของจักรพรรดิในราชวงศ์จีนในยุคนั้น ปัจจุบันพระราชวังต้องห้ามกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นรูปแบบของการก่อสร้างที่น่าทึ้งของมนุษย์ในสมัยนั้น

ในสมัยอดีตพระราชวังต้องห้ามมีชื่อตรงตัวว่าเป็นสถานที่ห้ามให้ประชาชนเข้าโดดเด็ดขาด ภายในครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคาร 800 หลัง ห้อง 9,999 ห้อง (ตามความเชื่อเลข 9 ของชาวจีน) ทั้งยังประกอบด้วยพระที่นั่ง, ลานกว้าง, สวนดอกไม้

ในอดีตเชื่อว่าเป็นที่ประทับของจักรพรรดิและเหล่าราชวงศ์ ขุนนาง นางสนม และขันที และเชื่อกันว่าใครที่ถวายตัวเข้ารับใช้ในพระราชวังต้องห้ามจะต้องอาศัยอยู่ในพระราชวังไปจนตาย พระราชวังต้องห้ามกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของประเทศจีน

พระราชวังต้องห้าม

พระราชวังต้องห้าม

การก่อสร้างพระราชวังต้องห้ามมีการออกแบบและการใช้วัสดุก่อสร้างที่คงความแข็งแรงและสามารถทนต่อสภาวะอากาศได้หลายปี ซึ่งการก่อสร้างต้องใช้ช่างฝีมือมากถึง 100,000 คนและคนงานกว่า 1 ล้านคน

พระราชวังประกอบด้วยไม้หนามมู่ เป็นไม้ที่คงทนแข็งแรงมากสามารถรับน้ำหนักได้หลายตัน ไม้หนามมู่นั้นถูกตัดและขนส่งมาจากมณฑลซื่อชวน กว่างตง และยูนาน รวมถึงการค้นอิฐ และไม้ซุงหลายตัน

ซึ่งการก่อสร้างและการต่อเติมนั้นมีความละเอียดและวิจิตรอย่างมาก และสิ่งหนึ่งที่ทำให้นักโบราณคดีทึ่งในการสร้างในสมัยนั้นคือ พระราชวังต้องห้ามนั้นสามารถทนต่อแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ 10 ได้อย่างเหลือเชื่อบอกถึงความสามารถและการคำนวณของคนในสมัยนั้น

สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ – แนะนำเว็บไซต์

เว็บนี้จะรวบรวมเอา สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ ที่สร้างโดยมนุษย์

สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้นับว่าเป็นสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้น

สิ่งก่อสร้างเหล่านั้นถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นมาได้

มันเป็นความท้าทายธรรมชาติที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมา

สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ ที่อยู่บนโลกนี้

สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์

สิ่งก่อสร้างบางแห่งเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่แต่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นที่สิ่งที่น่าทึ้งมากที่มนุษย์สมัยนั้นสร้างขึ้นมา

บางสถานที่สามารถออกแบบและสร้างออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม นอกจากสิ่งก่อสร้างสมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว

ในปัจจุบันก็มีสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ที่มนุษย์สามารถออกแบบและสร้างออกมาได้อย่างแปลกตาและน่าดูชมไม่ว่าจะเป็น

ตึก, อาคารบ้านเรือน, เกาะจำลอง รวมถึงโบราณสถานที่มีการออกแบบที่มหัศจรรย์มากในสมัยนั้น