เขื่อนฮูเวอร์ สิ่งที่มนุยษ์สร้างขึ้นมาเหนือความคาดหมาย

อีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างของมนุษย์ที่ถือว่าเป็นสุดยอดของสิ่งก่อสร้างยุคใหม่อย่าง เขื่อนฮูเวอร์ (Hoover Dam) หรือชาวท้องถิ่นเรียกว่า โบลเดอร์แดม (Boulder Dam) แปลว่า เขื่อนหินยักษ์ โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวรู้จักในชื่อ

เขื่อนฮูเวอร์ เป็นเขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่กึ่งถ่วงน้ำหนัก ตั้งอยู่ที่แบล็กแคนยอน ระหว่าง รัฐแอริโซนา และรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเขื่อนพลังงานไฟฟ้าที่กั้นแม่น้ำโคโรลาโด และถูกบันทึกว่าเป็นเขื่อนคอนกรีตแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เขื่อนฮูเวอร์ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมยุคใหม่มีความโดดเด่นทางการออกแบบ

เขื่อนฮูเวอร์

เขื่อนฮูเวอร์

การก่อสร้างเขื่อนเริ่มต้นขึ้นในปี 1931 ในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลต์ โดยการก่อสร้างเขื่อนนั้นซึ่งเป็นช่วงที่อเมริกาเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ แต่จุดประสงค์การสร้างเขื่อนนั้นเพื่อบรรเทาภาวะน้ำท่วมที่แม่น้ำโคโรราโดซึ่งมักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

รวมถึงการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูร้อนซึ่งอากาศร้อนจัดและบรรเทาภาวะแห้งแล้ง รวมถึงการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ ซึ่งการสำรวจเริ่มตั้งแต่ปี 1910 และในปี 1928 พบว่าบริเวณจุด โบลเดอร์แคนยอน เหมาะแก่การก่อสร้างเขื่อนโดยเริ่มก่อสร้างในปี 1931 ใช้คนงานกว่า 1,000 คน

สร้างเขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่ที่ยังไม่มีใครสร้างมาก่อน เขื่อนฮูเวอร์สร้างแล้วสร้างในปี 1936 ซึ่งการก่อสร้างได้คร่าชีวิตคนงานไปมากกว่า 100 คน

เมื่อเปิดใช้ในวันที่ 1 มีนาคม ปี 1936 เขื่อนฮูเวอร์กลายเป็นเขื่อนคอนกรีตในใหญ่ที่สุดในโลก และมันยังเป็นจุดเชื่อมระหว่างรัฐแอริโซนาและรัฐเนวาดา

โดยมีถนนด้านบนเขื่อนพาดผ่าน ทำให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกมากขึ้น ปัจจุบันเขื่อนฮูเวอร์กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางหลักที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา