โรงอุปรากรซิดนีย์ แลนมาร์คของออสเตเรีย

โรงอุปรากรซิดนีย์ เป็นโรงละครโอเปร่า, โรงแสดงคอนเสิร์ต, โรงภาพยนตร์ และเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีรูปทรงโดดเด่นและแปลกตามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  โรงอุปรากรซิดนีย์ ตั้งอยู่ที่เมืองซิดนี่ย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

เป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างที่โดดเด่นตั้งอยู่ริมอ่าวและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซิดนี่ย์อย่างมาก โรงอุปรากรซิดนีย์ นั้นถูกออกแบบโดยสถาปนิกชื่อว่า Jørn Utzon ชาวเดนมาร์ก

ซึ่งเขาได้ออกแบบในแนวคิดเลียนแบบรูปคล้ายกับเรือใบ และการออกแบบในโจทย์ให้เข้ากับเมืองซิดนี่ย์ซึ่งเป็นเมืองท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดโดยเขาได้คิดค้นในการสร้างอาคารให้มีลักษณะเหมือนกับเรือใบที่กำลังแล่นอยู่กลางทะเล

โรงอุปรากรซิดนีย์

โรงอุปรากรซิดนีย์

โรงอุปรากรซิดนีย์ มีทั้งสิ้น 2 อาคารโดยตัวอาคารหันหน้าออกทางอ่าวซิดนีย์และหลังคาของอาคารที่ออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายกับใบเรือที่กำลังกางออกโดยหลังคารูปใบเรือมีลักษณะซ้อนกัน 3 หลัง และอีกอาคารมีจำนวน 2 หลัง โรงอุปรากรซิดนีย์

เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี 1954 ในสมัย Joseph Cahill เป็นประธานาธิบดีของออสเตรเลีย จุดประสงค์เพื่อสร้างโรงละครที่ดีที่สุดในยุคนั้นโดยใช้งบประมาณ 120 ล้านเหรียญในสมัยนั้น เมื่อสร้างเสร็จ

ในปี 1973 ยุคนั้นมีเพียงโรงละคร 2 แห่งในอาคารซึ่งสามารถจุผู้ชมได้ 3,500 คน/โรง ในตอนนั้นการร้องโอเปร่าเป็นที่นิยมมากในออสเตรเลีย ซึ่งการเปิดแสดงครั้งแรกเริ่มขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม ปี 1973

โดยพระราชินีอลิซาเบทที่ 2 เสด็จมาเป็นประทานและทอดพระเนตรการแสดงในโรงละครแห่งนี้ด้วย ปัจจุบันโรงอุปรากรซิดนีย์ ถูกปรับปรุงและเพิ่มสื่อบันเทิงอื่นเช่น โรงแสดงคอนเสิร์ต, โรงภาพยนตร์ อีกด้วย